Blog Image

BTF NYHETER

CDC varnar för flera patogener i fästingar

Borrelia Posted on 2017-05-19 12:10:24

CDS Centers for Disease Control and Prevention i USA gick i mars 2017 ut med information om att fästingar kan bära på flera patogener.

Sjukdomar från fästingburna infektioner i USA ökar stadigt – och nya fästingrelaterade infektioner har upptäckts under de senaste åren. Fästingar är vektorer som kan bära smittämnen såsom bakterier, virus eller parasiter. När en infekterad fästing biter en människa eller ett djur, överför fästingen via saliv smittämnen som kan orsaka sjukdom. Vissa fästingar kan överföra flera sjukdomar. Dessa ”co-infektioner” utgör utmaningar för att diagnostisera, behandla och förebygga fästingburna infektioner.

De geografiska områden av fästingar expanderar också. Fästingar skiljer sig åt i sin tolerans mot värme, kyla och torka, vilket gör vissa fästingarter vanligare än andra i en given plats i USA. Olika arter sända olika sjukdomar och detta leder till skillnader i förekomst av tickborne sjukdomar per geografisk region i USA.

Även i Sverige ökar antalet fästingar lavinartat. Dessa bär även dem på flertalet infektioner som sjukvården idag inte har kunskap eller erfarenhet att testa och diagnostisera. Fästingar finns numera i hela Sverige förutom i inre Norrbotten och antalet smittbärande fästingar ökar allt mer. Så många som 45% av fästingar kan bära på en till flera smittor. Vi vet idag att de även är aktiva under hela året även om aktiviteten är lägre under vintermånaderna.

Viktigt att påtala är att fästingen smittar direkt vid bettet och inte, som gammal information från sjukvården säger, 24 timmar. Det är viktigt att uppsöka läkare om det blir märke eller om allmäntillståndet försämras. Det är inte alltid att man får ett märke men man kan vara smittad ändå.

Källa: www.cdc.govFästingar farligare än man trott

Borrelia Posted on 2017-05-19 11:09:00

Nya forskarrön visar att fästingar av den art som finns i Sverige sannolikt sprider sjukdomar som ännu är okända för vetenskapen – och patienter riskerar att aldrig få rätt diagnos.

I en studie har franska forskare undersökt hur ofta patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer kan förekomma i fästingarten Ixodes ricinus. Det är samma art som i Sverige sprider bland annat borreliabakterier och TBE-virus.

Nästan hälften (45 procent) av de undersökta fästingarna bar på två eller flera patogener som misstänks kunna orsaka sjukdom hos människa.

– Det intressanta med artikeln är att så många fästingar har mer än en patogen i sig. Någon enstaka individ hade fem olika patogener. Det är antagligen liknande förhållanden i Sverige, för det är samma fästingart. Klimatet mellan norra Frankrike och Sverige är ganska liknande och värddjursstammen är ungefär densamma, säger Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet och ledande fästingexpert.

Diffus bild

Varje år upptäcks runt om i världen flera sjukdomar eller patogener som sprids av fästingar. Thomas Jaenson har sammanställt data från ett stort antal publicerade studier. Han visar att i Sverige och Norge kan den vanliga fästingen misstänkas kunna sprida över 20 arter av mikroorganismer – virus, bakterier eller encelliga djur – som utgör sjukdomshot för människor, särskilt för personer med sänkt immunförsvar. Många av sjukdomarna kan ha mycket diffusa, långvariga influensaliknande symptom.

– Det finns ett antal människor med sådana infektioner och som tycker att de är sjuka, och som går från den ena läkaren till den andra utan att få en korrekt diagnos på vad orsaken är, säger Thomas Jaenson.

Inte underskatta

TT: Vad betyder den här kunskapen för gemene man?

– Att man inte ska ta lättvindigt på fästingar utan man bör förstå att de kan vara farliga. Eller säga att allt är borrelia eller TBE, för det behöver det inte alls vara. Det kan vara något annat man blivit sjuk av eller en kombination av patogener.

Ett exempel: En borreliainfektion blir värre om patienten samtidigt smittats av Anaplasma, en bakterie som påverkar immunförsvaret.

Thomas Jaenson har noterat att vissa läkare betraktar fästingbitna med oklara symptom som inbillningssjuka.

– Jag tror att en hel del av de här patienterna har helt rätt, men vården har inte kunskap eller kapacitet att ställa rätt diagnos.

Läs mer härTBE-fallen ökade i Stockholm 2016

Borrelia Posted on 2017-05-19 10:54:30

2016 insjuknade 89 stockholmare i den fästingburna sjukdomen TBE. Men varför de blodsugande parasiterna älskar Stockholm gäckar experterna.

Fästingar är vanligt förekommande längs kusten i Stockholms län och här insjuknar också flest personer i landet i TBE, eller fästingburen hjärnhinneinflammation.

Varför insjuknar flest i TBE i Stockholm?

– Stockholm, Mälardalen har varit ett hotspot för fästingar sedan långt tillbaka. Man vet inte varför men det är väl en kombination av klimat-, natur- och djurfaktorer där summan passar bra. Man har sett liknande kluster i Baltikum men vi kan inte förutsäga det, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten

Ökande trend

Även om TBE-fallen ökat i Stockholm så minskade antalet fall totalt i landet ifjol vilket delvis kan ha berott på det torra vädret, enligt Folkhälsomyndigheten. Men sett till totalen har antalet TBE-fall ökat stadigt de tre senaste decennierna.

Hur ser det ut med vaccinationsbenägenheten?

– Det är svårt att säga eftersom det inte finns någon bred rekommendation. Det är bara om man vistas i riskområden som man bör vaccinera sig, säger Anders Tegnell.

Läs mer härRickettsia helvetica utbredd i Sverige

Borrelia Posted on 2017-05-19 10:27:25

Smittskyddsläkare Anders Lindbloms forskning tar fram nya rön om en bakterie Rickettsia som uppstår vid fästingbett och är vanligare än man trott.

Det Anders Lindblom kommit fram till i sin forskning är att det är mellan 3 till 20 procent som får bakterien i samband med fästingbett.

Bakterien Rickettsia överförs främst via fästingar, men även andra leddjur som löss, loppor och kvalster kan sprida den. De flesta får inga symptom, men några patienter i forskningsstudien har uppvisat lindrig hjärnhinneinflammation, hudutslag, feber och muskelvärk.

Avhandlingen visar att Rickettsia helvetica är utbredd i Sverige. Eftersom diagnostik av Rickettsia vid symtom efter fästingbett sällan utförs är sjukdomen sannolikt underdiagnostiserad. Vid sjukdom efter fästingbett bör Rickettsiadiagnostik hållas i åtanke. Då kombinerade infektioner med Rickettsia, Borrelia och Anaplasma förekommer och symtombilderna vid samtliga av dessa infektioner kan vara diffusa och ospecifika behövs mikrobiologisk diagnostik för att utröna vilket agens som orsakar infektion efter fästingbett.

*Anders Lindblom, smittskyddsläkare, med dr, Landstinget Dalarna; institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet; Centrum för klinisk forskning, Falun.

Läs mer här och här och härNya utökade tester TickPlex Basic och Plus kommer nu i maj

Borrelia Posted on 2017-05-19 10:11:08

TickPlex är ett finskt utvecklat test som letar efter flera fästingsöverförbara infektioner samtidigt och ger svar på bara en dag. Testen hade i en studie med 1100 st en sensitivitet på 95% och en specificitet på 98%.

TickPlex är utvecklat i Finland av ett forskningsteam som leds av Assisterande Professor Leona Gilbert på Universitet av Jyväskylä i Finland. Det är till en viss del statligt finansierat utav finländska staten.

TickPlex Basic

Testar Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii och cystformen av dessa.

Tickplex Plus

Testar Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii och cystformerna av dessa samt de fästingsburna infektionerna Babesia, Bartonella, Ehrlichia och Rickettsia.

Den testar också flera virusinfektioner som kan reaktiveras pga att immunförsvaret är nedsatt av de fästingsburna infektionerna som Coxsackievirus, EBV, Human Parvovirus B19, och bakterieinfektionerna Mycoplasma fermentans och Mycoplasma pneumoniae (droppsmitta).

Tickplex Preminum (kommer senare)

Testar allt som ovan samt det fästingsburna viruset TBE. Sen testar den också infektioner man lättare kan få för immunförsvaret är nedsatt av fästingburna infektioner som bakteriesjukdomarna Chlamydia pneumonia (twar) (droppsmitta), Clamydia trachomatis (könssjukdom), Brucella (ofta via livsmedel) och det reaktiverad viruset CMV.

Dessa test kan inom snar framtid kunna ersätta de dåligt tillförlitliga tester som idag används inom sjukvården. Eftersom sensitiviteten och specificiteten är så höga så är detta ett mycket säkert test som kan påvisa pågående infektioner av inte bara borrelia utan även flera co-infektioner.

Man kan idag ta det via ArminLabs Läs om testen här och här