CDS Centers for Disease Control and Prevention i USA gick i mars 2017 ut med information om att fästingar kan bära på flera patogener.

Sjukdomar från fästingburna infektioner i USA ökar stadigt – och nya fästingrelaterade infektioner har upptäckts under de senaste åren. Fästingar är vektorer som kan bära smittämnen såsom bakterier, virus eller parasiter. När en infekterad fästing biter en människa eller ett djur, överför fästingen via saliv smittämnen som kan orsaka sjukdom. Vissa fästingar kan överföra flera sjukdomar. Dessa ”co-infektioner” utgör utmaningar för att diagnostisera, behandla och förebygga fästingburna infektioner.

De geografiska områden av fästingar expanderar också. Fästingar skiljer sig åt i sin tolerans mot värme, kyla och torka, vilket gör vissa fästingarter vanligare än andra i en given plats i USA. Olika arter sända olika sjukdomar och detta leder till skillnader i förekomst av tickborne sjukdomar per geografisk region i USA.

Även i Sverige ökar antalet fästingar lavinartat. Dessa bär även dem på flertalet infektioner som sjukvården idag inte har kunskap eller erfarenhet att testa och diagnostisera. Fästingar finns numera i hela Sverige förutom i inre Norrbotten och antalet smittbärande fästingar ökar allt mer. Så många som 45% av fästingar kan bära på en till flera smittor. Vi vet idag att de även är aktiva under hela året även om aktiviteten är lägre under vintermånaderna.

Viktigt att påtala är att fästingen smittar direkt vid bettet och inte, som gammal information från sjukvården säger, 24 timmar. Det är viktigt att uppsöka läkare om det blir märke eller om allmäntillståndet försämras. Det är inte alltid att man får ett märke men man kan vara smittad ändå.

Källa: www.cdc.gov