2016 insjuknade 89 stockholmare i den fästingburna sjukdomen TBE. Men varför de blodsugande parasiterna älskar Stockholm gäckar experterna.

Fästingar är vanligt förekommande längs kusten i Stockholms län och här insjuknar också flest personer i landet i TBE, eller fästingburen hjärnhinneinflammation.

Varför insjuknar flest i TBE i Stockholm?

– Stockholm, Mälardalen har varit ett hotspot för fästingar sedan långt tillbaka. Man vet inte varför men det är väl en kombination av klimat-, natur- och djurfaktorer där summan passar bra. Man har sett liknande kluster i Baltikum men vi kan inte förutsäga det, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten

Ökande trend

Även om TBE-fallen ökat i Stockholm så minskade antalet fall totalt i landet ifjol vilket delvis kan ha berott på det torra vädret, enligt Folkhälsomyndigheten. Men sett till totalen har antalet TBE-fall ökat stadigt de tre senaste decennierna.

Hur ser det ut med vaccinationsbenägenheten?

– Det är svårt att säga eftersom det inte finns någon bred rekommendation. Det är bara om man vistas i riskområden som man bör vaccinera sig, säger Anders Tegnell.

Läs mer här