Forskare har hittat de patogener som orsakar borrelia i myggor för första gången i centrala Europa

Borrelia borreliosis är en vektorburen infektionssjukdom som orsakas av spirocheter hos Borrelia burgdorferi sensu lato-komplexet.

I den nuvarande studien samlades vuxna och larver av mygg på 42 olika geografiska platser i hela Tyskland.

Detta är den första studien för att analysera tyska myggor för närvaron av Borrelia spp.

Teamet hittade Borrelia DNA i tio Culicidae myggarter, bestående av fyra distinkta släktingar (Aedes, Culiseta, Culex och Ochlerotatus).


Multi-stegsöverföring är en möjlighet

Några steg i den borreliella överföringscykeln i fästingar (transstadial, utfodring och sammatning) kan eventuellt också uppstå i insekter, särskilt i myggor.

Positiva prover inkluderar också vuxna exemplar som lyfts upp i laboratoriet från vildfångna larver, vilket indikerar att transstadiell och / eller transovariell överföring kan förekomma inom en viss myggpopulation.

Transstadiell överföring sker när en patogen förblir med en vektor, såsom ett fält från ett livsstadium eller stadion till nästa.

Transovariell överföring sker när patogenen överförs från förälder till avkomma.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X15300327